Skotos Forums  

Go Back   Skotos Forums

Eeva Eeva is offline

Dame Evil

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. chochucson
  10-18-2015 07:26 PM
  chochucson
  ờ sinh ám quỷ, cho rằng ác quỷ gơ cửa. Thật muốn nói toạc ra không đáng một đồng, so với Bạch Liên giáo ảo thuật vung đậu thành binh, cắt giấy làm hạc c̣n kém xa.”
  Nam Phi Phi nói: “Bạch Liên giáo cũng có loại bản lănh này?”

  Tạ Vũ Phi mỉm cười nói: “So với Lư môn ảo thuật cao minh hơn. đây mới thực sự là ảo thuật. Bạch Liên giáo có Tướng Sư hai môn, Tướng môn tập vơ, Sư môn luyện chính là ảo thuật. Nếu có ngươi t́nh thông Tướng Sư hai môn tài nghệ, tất nhiên mệ hoặc vô sổ ngu phu ngu phụ v́ nó. Điền Cửu Thành tạo phản ở Thiêm Tây kia lại là cao thủ đạo này, nếu không ngươi cho rằng hắn khô trung tâm tiếng anh thành lập công ty trọn gói tổng đài tư vấn luật học kế toán tại bắc ninh nhạc sàn
 2. Malatrios
  07-27-2010 02:34 PM
  Malatrios
  Yesterday I was reminded of this one time when Eeva kicked a rat from the landing in the Outer courtyard all the way through the northern door. It made me laugh all over again.

About Me

 • About Eeva
  Characters
  Eeva
  Location
  Armoury
 • Signature
  My care is like my shadow
  Laid bare beneath the sun.
  It follows me at all times
  And flies when I pursue it.

  I freeze and yet am always burned
  Since from myself again I turn.
  I love and yet am forced to hate.
  I seem stark mute; inside I prate.

  Some gentler love doth ease itself
  Into my heart and mind.
  For I am soft and made of snow
  Love, be more cruel or so be kind.

  - Adapted by Martin Phipps, from a poem by Elizabeth I

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 04-29-2014 03:05 PM
 • Join Date: 12-02-2003

All times are GMT -8. The time now is 09:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.