Skotos Forums  

Go Back   Skotos Forums

Ryot Ryot is offline

Douche ex machina

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4
 1. choetboi
  12-04-2015 09:53 PM
  choetboi
  g bào ḿnh có cây trồ ba kích bán ở đâu o biết, sau nhiều lần sang đất Mă Quan (
  g, toàn bộ diện tích mua tam thất ở đâu hà nội Mă Quan (Trung Quố
  bán với giá 500.000/kg giá bán sâm cau anh trồng đă cho thu h
  , đến tháng 10 năm 2015, ban nam ngoc cau ểu kỹ cách trồng l
  Nếu bán với giá 500.000/kg như giá Ta bán củ đinh lăng ra ư định quyết tâm t́m hiểu k
  iàng Seo Sỳ dồn toàn bộ nguồn vốn mua chuối hột rừng uê ḿnh. Nhưng bên đó n
  ng tiện vi phạm, bán sâu chít CSGT c̣n kết hợp
 2. Ryot
  10-22-2012 07:11 PM
  Ryot
  Yeah; now Andrew needs to start posting, and we'll have the market cornered.
 3. Attica
  10-22-2012 05:50 PM
  Attica
  So isn't Urek. I still love him, asshole or not.

  We need assholes in the world, to put it like it is!
 4. Attica
  10-21-2012 08:08 PM
  Attica
  I like you.

About Me

 • About Ryot
  Characters
  Ryot
  Location
  up to my ass in FABULOUS!
  Interests
  RPGs
 • Signature
  Quote:
  Originally penned by Dionar
  Ryot was a mistake, and it was corrected. Threads have been locked because the conversation degraded into personal attacks and name calling.

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 09-04-2015 04:28 AM
 • Join Date: 11-01-2001

Friends

Showing Friends 1 to 1 of 1
 • Dolph
  • Dolph
  • Delightfully Posh
  • Dolph is offline
  • Send a message via Skype™ to Dolph

All times are GMT -8. The time now is 08:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc.